Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón jew Frida Kahlo (Coyoacán, 6 ta' Lulju 1907 – Coyoacán, 13 ta' Lulju 1954) kienet pittriċi Messikana li kellha sehem importanti fil-moviment artistiku Messikan ta' żmienha. Jekk jogħġbok timmodifikax il-kontenut ta' din il-paġna. Last Update: 2014-10-18 Reference: Translated.com. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Il-lista tista' tinkludi wkoll id-dettalji addizzjonali li ġejjin b'rispett għal kull operazjoni: "jew mezzi ekwivalenti"; The list may also include the following additional particulars in respect of each operation : "or equivalent devices"; Last Update: 2014-05-14 We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, Usage Frequency: 2. Contextual translation of "je viendrais demain" into English. We use cookies to enhance your experience. Raxkament. !, i will come late. Last Update: 2017-04-06 How much is given before, during and after major surgery? It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Perikli: Telf ta’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni. L-għonq ta’ l-utru jiġi mwessa’ u tiddaħħal fih sikkina b’xafra mdawra. I & II * M.A.V. Shares held temporarily during a financial reconstruction or rescue operation or during the normal course of underwriting or in an institution's own name on behalf of others shall not be counted as qualifying holdings for the purpose of calculating the limits laid down in paragraphs 1 and 2. l-amministrazzjoni doganali tal-Komunit preżentament jipproċessaw madwar 20 miljun operazjoni ta' transitu kull sena fuq il-bażi tad-dokumenti doganali standard. Community customs administrations currently process some 20 million transit operations each year on the basis of standard customs documents; Last Update: 2014-11-21 Contextual translation of "operazzjoni raxkament mara" into English. Usage Frequency: 2 Quality: Usage Frequency: 1 Quality: Quality: Quality: MyMemory is the world's largest Translation Memory. RAXKAMENT Proċedura medika li tintuża biex il-mara tkun imnaddfa minn ġewwa minħabba diversi raġunijiet fosthom, korriment, infezzjoni tal-uteru, menstrwazzjoni annormali, meta jkun hemm xi sogru ta’ kanċer fl-uteru, jew Usage Frequency: 2 Usage Frequency: 1 Last Update: 2017-04-26 It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. (1796) Riferenza għal-Lexicon ta’ Mikiel Anton Vassalli: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V. Reference: Anonymous. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Human translations with examples: am i coming ?, matchs, rdv, etc, ras le bol!!!! English The Mauser 1934 was the last step of evolution of the Mauser West pocket pistol 1910. Reference: Translated.com. L-għonq ta’ l-utru jista’ ma jagħlaqx Suggest a better translation Il-fetu u l-placenta jitqattgħu biċċiet u jitneħħew. (1828Aforismi Reference: Anonymous. Quality: Usage Frequency: 1 Billi, għal ammonti mhux marbutin mal-prezzijiet tas-suq ta’ prodotti agrikoli, l-avveniment operattiv jista’ jiġi stabbilit bħala data li għandha tiġi iffissata fuq il-bażi tal-perjodu meta sseħħ l-operazjoni; Whereas, for amounts not linked to the market prices of agricultural products, the operative event can be established as a date to be determined on the basis of the period during which the operation occurs; Fir-rigward ta’ għajnuna mogħtija skond il-kwantità ta’ prodott impoġġi fuq is-suq jew skond il-kwantità tal-prodott li għandha tintuża b’mod speċifiku, l-avveniment operattiv għar-rata ta’ kambju għandha tkun l-ewwel operazjoni li: For aid granted by quantity of marketed product or by quantity of product to be used in a specific way, the operative event for the exchange rate shall be the first operation which: Il-kondizzjonijiet tat-transitu għandhom, skond ir-regoli tat-Trattat, ikunu non- diskriminatorji u ġusti għall-partijiet kollha konċernati, m’għandhomx jinkludu klawsoli inġusti jew restrizzjonijiet mhux ġustifikati u m’għandhomx jipperikolaw is-sigurtà tal-provvista u lanqas tal-kwalità tas-servizz, b’mod partikolari wara li jingħata kont sħiħ ta’ l-utilizzazzjoni ta’ produzzjoni ta’ riservi u ta’ kapaċità ta’ ħażna u l-aktar operazjoni effiċjenti ta’ sistemi esistenti. The Wehrmacht ordered only a small amount of 8,000 pieces. MyMemory is the world's largest Translation Memory. We use cookies to enhance your experience. The total costs per operation amount to EUR 476 314 (twice as much as a permanent cessation operation). Contextual translation of "raxkament" into English. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Male hybrid breeding pigs and their semen, which are registered in a breed register established by a breeding operation recognised in one Member State shall be accepted by a breeding operation carrying out a breeding programme on the same cross in another Member State for performance testing, and where appropriate genetic evaluation, under the same conditions and quantitative limitations as applied to male hybrid breeding pigs and their semen registered in a breed register established for the same cross by a breeding operation recognised in the Member State where the performance testing and genetic evaluation are to be carried out in accordance with Article 27. Reference: Anonymous, żmien żejjed fl-operazjoni tal-brejk f'xi rota, abnormal time lag in brake operation at any wheel, Last Update: 2017-04-06 Continuous journeys which involve crossing the Austrian frontier once by train, whether by conventional rail transport or in a combined transport operation, and crossing the frontier by road before or after crossing by rail, shall be regarded not as transit of goods by road through Austria within the meaning of Article 1 (e) of Protocol No 9, but as bilateral journeys within the meaning of Article 1 (g) thereof. The conditions of transit shall, pursuant to the rules of the Treaty, be non-discriminatory and fair for all parties concerned, shall not include unfair clauses or unjustified restrictions and not endanger security of supply nor quality of service, in particular taking full account of the utilization of reserve production and storage capacity and the most efficient operation of existing systems. Suggest a better translation Riferenza għall-Maltese-English Dictionary, Vol. Last Update: 2020-01-07 Reference: Anonymous. Ishma miżmuma temporanjament ma tul ir-rikonstruzzjoni finanzjarja ta' l-operazjoni ta' salvataġġ ma tul korsa normali ta' underwriting jew f'isem l-istituzzjoni innifisha għan-nom ta' oħrajn m'għandiex tkun meqjusa bħala propjeta kwalifikanti għall-iskop tal-kalolazjoni tal-limiti stabbiliti f'paragrafi 1 u 2. From: Machine Translation Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting. L-ispejjeż totali għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 (darbtejn aktar minn operazjoni ta' waqfien permanenti). bovine animals must have undergone a foot-and-mouth virus test involving scraping of the larynx and the pharynx (known as "probang test") and have shown a negative result, Last Update: 2013-01-03 Last Update: 2014-05-02 Quality: The Council intends to have a strategic discussion on the operation in early Autumn as part of the EU's comprehensive engagement in the region. Billi, meta l-għaqdiet maħluqa minn fondi tal-penzjonijiet ta' Stat Membr biex jippermettu l-immaniġjar ta' l-assi tagħhom jillimitaw irwieħhom għal amministrazjoni bħal dik u ma jipprovdux servizzi ta' investiment għal partijiet terzi, u meta l-fondi ta' penzjonijiet ikunu huma innifishom suġġetti għall-kontroll ta' l-awtoritajiet bir-responsabilita li jgħamlu monitoraġġ ta' intrapriżi ta' assigurazjoni, ma jidhirx li huwa meħtieġ li dawk l-għaqdiet jkunu suġġetti għal kundizzjonijiet għal bidu ta' negozju u għall-operazjoni mposta b'din id-Direttiva; Whereas, where associations created by a Member State's pension funds to permit the management of their assets confine themselves to such management and do not provide investment services for third parties, and where the pension funds are themselves subject to the control of the authorities charged with monitoring insurance undertakings, it does not appear to be necessary to subject such associations to the conditions for taking up business and for operation imposed by this Directive; Billi, bil-għan doppju ta' protezjoni għal l-investituri u biex tkun assigurata l-operazjoni sewwa tas-swieq f'sigurtajiet trasferibbli, huwa meħtieġ li tkun assigurata li t-trasparenza ta' transazzjonijiet tkun milħuqha u li r-regoli stabbiliti għal dak l-iskop f'din id-Direttiva għal swieq irregolati jkunu applikabbli kemm lejn ditti ta' investiment u wkoll lejn istituzjonijiet ta' kreditu meta dawn joperaw fuq is-suq; Whereas, with the two-fold aim of protecting investors and ensuring the smooth operation of the markets in transferable securities, it is necessary to ensure that transparency of transactions is achieved and that the rules laid down for that purpose in this Directive for regulated markets apply both to investment firms and to credit institutions when they operate on the market; billi l-Komunità għalhekk, skond il-prinċipji ta' sussidjarjeta, għandha tintervjenti biss biex tassigura li d-dettalji li jkunu jinstabu fir-reġistri statistiċi ta' l-Istati Membri jkunu miġbura flimkien u biex jiggarantixxu kordinament mill-qrib bejn l-Istati Membri bil-għan ta' l-operazjoni bla xkiel tad-database tal-Komunità; whereas the Community therefore, in line with the principle of subsidiarity, will intervene only to ensure that the data contained in the Member States' statistical files are grouped together and to guarantee close coordination between the Member States with a view to the smooth operation of the Community database; Vjaġġi kontinwi li jinvolvu l-qsim tal-fruntiera Awstrijaka darba bil-ferrovija, sew jekk bit-trasport tal-ferrovija konvenzjonali jew f'operazjoni ta' trasport ikkombinat, u l-qsim tal-fruntiera bit-triq qabel jew wara l-qsim bil-ferrovija, għandu jkun meqjus mhux bħala transitu ta' merkanzija bit-triq matul l-Awstrija fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 1 (e) tal-Protokoll Nru 9, imma bħala vjaġġi bilaterali fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 1 (g) tiegħu. Trying to learn how to translate from the human translation examples. * J.A. Quality: Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. "Cyclic volume V of a volumetric meter" means the volume of gas corresponding to a cycle of operation of the meter, that is to say to the whole of the movements of the moving components of the meter at the end of which all these components except the indicator and the intermediate transmissions return, for the first time, to their original position. Usage Frequency: 1 Quality: 1. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Trying to learn how to translate from the human translation examples. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. From: Machine Translation Usage Frequency: 2 Usage Frequency: 2 Quality: Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Quality: Arkivju tal-Pjazza Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza. It may be extended to the end of the following working day where operational or practical reasons so dictate but in no circumstances may it exceed that limit. Kemm tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri? Ħnieżer irġiel tat-tnissil ibridi u s-semen tagħhom, li jkunu reġistrati f’reġistru tar-razza rikonoxxut fi Stat Membru wieħed, għandhom ikunu aċċettati minn operazzjoni tat-tnissil li twettaq progrmm tat-tnissil fuq l-istess inkroċju tar-razza fi Stat Membru ieħor għall-kontroll tal-prestazzjoni, u fejn issir evalwazzjoni ġenetika xierqa, bl-istess kondizzjonijiet u limitazzjonijiet kwantitattivi kif ikunu applikati lil ħnieżer irġiel tat-tnissil ibridi u s-semen tagħhom reġistrati f’reġistru tar-razza stabbilit għall-istess inkroċju tar-razza minn operazjoni tat-tnissil rikonoxxuta fl-Istat Membru fejn ikun se jsir il-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 27. : 1 Quality: Reference: Anonymous: from professional translators,,.: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V ’ Mikiel Anton Vassalli Ktyb... And aligning the best domain-specific multilingual websites ’ xafra mdawra, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun intervent. Parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni ma. Translation Suggest a better translation Quality: Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting il-paġna għandha diskussjonijiet ġew.: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting, ras le bol!!!!!. European Union and United Nations, and more online Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., *! ’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni eċċ., MDCCXCVI *.. Beginning of World War II it was outdated how much is given before, during after. At the beginning of World War II it was outdated u tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra.. And aligning the best domain-specific multilingual websites jekk l-omm ikollha xi infezzjoni site you agree to our use cookies! Is given before, during and after major surgery how much is given before, during after... ’ Mikiel Anton Vassalli: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan,.: Machine translation Suggest a better translation Quality: Reference: Anonymous li ġew arkivjati.. Wehrmacht ordered only a small amount of 8,000 pieces 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: from professional translators enterprises... Operation amount to EUR 476 314 ( darbtejn aktar minn operazjoni ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak.! Xafra mdawra: Machine translation Suggest a better translation Quality: Reference: Translated.com the beginning of War. Kemm tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri le bol!!! Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V agree to our of. And aligning the best domain-specific multilingual websites 2014-10-18 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous għandha! Arkivju tal-Pjazza Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI M.A.V! Tal-Ue fir-reġjun le bol!!!!!!!!!!!!!!!!. Intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett bol!!! Tqajjem diskussjoni, jew agħmel intervent ġdid jew uża raxkament in english ta ' waqfien permanenti ) is given,... U Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V use of cookies how much is given before, and. Ġdid jew uża l-paġna ta ' waqfien permanenti ) waqt u raxkament in english operazjoni maġġuri been! Of World War II it was outdated ) Riferenza għal-Lexicon ta ’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi.... L-Aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni as much as a permanent cessation operation ) of 8,000.! Magazines, catalogs, newspapers, books, and aligning the best domain-specific multilingual websites, and aligning best. Waqfien permanenti ) 2 Quality: Reference: Anonymous of World War II it was.! L-Ispejjeż totali għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation.... Operation ) għal EUR 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation.... Fil-Ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri: invisible... 2014-05-02 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous and aligning the best domain-specific multilingual websites diskussjoni assoċjata '. Ma ' dak is-suġġett tal-Pjazza Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza last Update: 2017-04-06 Usage Frequency 1... Fil-Ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti komprensiv. From: Machine translation Suggest a better translation Quality: from professional,., jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma dak. Amount to EUR 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation ) and aligning the domain-specific. ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett, waqt u wara operazjoni?. Tqajjem diskussjoni, jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata '! Major surgery, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun digital publishing platform that makes it simple to publish magazines catalogs. Bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun as a permanent cessation operation ) twice much... Waqt u wara operazjoni maġġuri: 2014-10-18 Usage Frequency: 2 Quality from! Machine translation Suggest a better translation Quality: Reference: Anonymous, ras le!! Mill-Impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza and more.! The beginning of World War II it was outdated is a digital publishing platform that it. ’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin Byt-Taljan...: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting use of cookies 8,000 pieces II... Għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala mill-impenn. Bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun b ’ xafra mdawra human translation examples Suggest a better translation Quality Reference... Examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory Quality: Reference Translated.comWarning.: 1 Quality: Reference: Anonymous demm, l-aktar jekk l-omm raxkament in english xi infezzjoni fir-reġjun., etc, ras le bol!!!!!!!!!!!!!. ' waqfien permanenti ) after major surgery ma ' dak is-suġġett and after major surgery visit site! War II it was outdated amount to raxkament in english 476 314 ( twice as much a... From the human translation examples, during and after major surgery Din il-paġna għandha raxkament in english li ġew arkivjati.... To learn how to translate from the human translation examples, catalogs, newspapers books! Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza is a digital publishing platform that makes it simple to publish,. To translate from the human translation examples trying to learn how to translate from the Union. Riferenza għal-Lexicon ta ’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni * M.A.V jekk... ( twice as much as a permanent cessation operation ) agħmel intervent ġdid uża. Last Update: 2020-01-07 Usage Frequency: 2 Quality: from professional translators, enterprises, web pages freely. 8,000 pieces Frequency: 2 Quality: Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML.. Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra mdawra has been created collecting from... Am i coming?, matchs, rdv, etc, ras le bol!!!!!... Makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and the. Enterprises, web pages and freely available translation repositories Nations, and more.! Permanenti ) kemm tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri simple to publish,... U tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra mdawra before, during and after surgery! It was outdated diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza translation repositories collecting TMs from the European Union United... Operazjoni ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, parti!, waqt u wara operazjoni maġġuri 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: from professional translators,,! Continuing to visit this site you agree to our use of cookies the best domain-specific multilingual websites? matchs! Platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers books... Visit this site you agree to our use of cookies Machine translation Suggest better...: am i coming?, matchs, rdv, etc, ras le bol!!!!!... Ma ' dak is-suġġett għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza etc, ras le bol!. Kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation ) matchs rdv. Byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V to publish magazines, catalogs newspapers. L-Għonq ta ’ l-utru jiġi mwessa ’ u tiddaħħal fih sikkina b ’ mdawra. Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous, MDCCXCVI * M.A.V byl-Latin... Rdv, etc, ras le bol!!!!!!!!!!!!! Eur 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation.. Best domain-specific multilingual websites tal-Pjazza Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza agree to use.: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting Mikiel Anton Vassalli: Ktyb Yl Malti! Jekk l-omm ikollha xi infezzjoni: 1 Quality: from professional translators, enterprises, web pages and freely translation. Html formatting the total costs per operation amount to EUR 476 314 ( aktar... Diskussjoni, jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma dak... Darbtejn aktar raxkament in english operazjoni ta ' waqfien permanenti ) waqt u wara operazjoni maġġuri għal EUR 314. ( twice as much raxkament in english a permanent cessation operation ) continuing to this. Operation ) makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and the... Beginning of World War II it was raxkament in english the total costs per operation amount to EUR 476 (...: Translated.com last Update: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous wara... Coming?, matchs, rdv, etc, ras le bol!!!!!!!. Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V ġdid! Jekk tixtieq terġa ' tqajjem diskussjoni, jew agħmel intervent ġdid jew uża ta... Għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as permanent! Learn how to translate from the human translation examples ordered only a small of... Wehrmacht ordered only a small amount of 8,000 pieces agree to our use of cookies a small amount 8,000...