ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Υπεύθυνοι Γραφείου ΔΑΣΤΑ

 

Καθ. Τσίρης Παναγιώτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ

2109201616 - ptsiris@panteion.gr

 

Κωνσταντάκης Μάρκος

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ - Δημιουργίας & Διαχείρισης Ιστοσελίδας

και Ενημέρωσης Πληροφοριακού Συστήματος  

 2109201099 - mkonstadakis@panteion.gr

 

Σουλικιάς Αντώνιος

Τεχνικός Υποστήριξης Λειτουργίας Υποδομών

 Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ

 asoulikias@gmail.com

 

Γαβρίλης Δημήτριος

Υπεύθυνος Δημιουργίας

 Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ

 gavrilis@gmail.com